رب گوجه فرنگی ( ایزی اپن، 410 گرم )

رب گوجه فرنگی ( ایزی اپن، 410 گرم )
رب گوجه فرنگی فرآورده‌ای است که از حذف پوست و دانه‌های گوجه فرنگی و با تغلیظ آب گوجه فرنگی حاصل می‌شود.
ادامه مطلب

رب گوجه فرنگی ( ایزی اپن، 800 گرم )

رب گوجه فرنگی ( ایزی اپن، 800 گرم )
رب گوجه فرنگی فرآورده‌ای است که از حذف پوست و دانه‌های گوجه فرنگی و با تغلیظ آب گوجه فرنگی حاصل می‌شود.
ادامه مطلب

رب گوجه فرنگی ( ایزی اپن، 4500 گرم )

رب گوجه فرنگی ( ایزی اپن، 4500 گرم )
رب گوجه فرنگی فرآورده‌ای است که از حذف پوست و دانه‌های گوجه فرنگی و با تغلیظ آب گوجه فرنگی حاصل می‌شود.
ادامه مطلب

رب گوجه فرنگی ( شیشه‌ای، 725 گرم )

رب گوجه فرنگی ( شیشه‌ای، 725 گرم )
رب گوجه فرنگی فرآورده‌ای است که از حذف پوست و دانه‌های گوجه فرنگی و با تغلیظ آب گوجه فرنگی حاصل می‌شود.
ادامه مطلب

رب انار ( شیشه‌ای )

رب انار ( شیشه‌ای )
رب انار از جوشاندن و غلیظ کردن آب انار به دست می‌آید و به عنوان چاشنی و افزودنی در غذا استفاده می‌شود.
ادامه مطلب