صنایع غذایی مستر استار

تهران، کیلومتر ۱۰ جاده قدیم کرج، تقاطه پل آزادگان مجتمع صنایع غذایی مستراستار

+982144902040

info@mrstargroup.com